پـیام های تجاری در این وبسایت

زنگ های خطر برای هزاره های کویته

فهرست

 

31. 01. 2013

بعد از نفاذ "گورنر راج/ وضعیت اضطراری" در کویته به تاریخ 14/1/2013 میلادی، اوضاع امنیتی اندکی بهتر شده بود، ولی از چند روز به این سو احزاب شامل ایتلاف حکومت ایالتی سابق به شدت در مخالفت به نفاذ گورنر راج بر آمده اند و در تلاش اند، تا گورنر راج دوباره از ایالت بلوچستان برداشته شده و حکومت ایالتی قبلی اعاده شود.

قابل یادآوریست که انتخابات سراسری در پاکستان نزدیک است و یکی از استدلال هایاحزاب شامل ایتلاف حاکم سابق اینست که اگر حکومت منتخب ایالتی وجود نداشته باشد، لهذا از نگاه قانونی کسی نمیتواند اعضای حکومت موقت را انتخاب کند. نظر به قانون اساسی پاکستان، وزیر اعلی بر حال یک ایالت با رهبر اپوزیسیون پارلمان ایالتی می توانند بعد از مشوره و توافق رییس و اعضای کابینه حکومت دوره موقت را تا انتخابات بعدی تعیین کنند. امروز 31/1/2013 میلادی، نیز اعضای احزاب شامل ایتلاف حکومت اسبق در سلسله ی تظاهرات های شان، تظاهراتی داشتند، البته این تظاهرات آنها از طرف نهاد های اجتماعی چندان حمایت نشد. احزاب شامل ایتلاف که در  راس شان جمیعت علمای اسلام (فضل الرحمان) قرار دارد، نافذ شدن گورنر راج را به درخواست هزاره ها غیر ضروری دانسته و آنرا شب خون بر حکومت منتخب شان می دانند، ولی حامیان گورنر راج آنرا بهترین اقدام در قبال حکومت نا اهل ایالتی می دانند. حامیان گورنر راج می گویند، که از طرف دادگاه عالی کشور نیز چند ماه قبل حکومت ایالتی نا اهل شمرده شده بود و باید همان زمان ساقط می شد. حکومتی که غرق در فساد باشد و به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با افراطیون، غضب کنندگان زمین و خلاف کاران ارتباط داشته باشد، به هیچ صورت مستحق حکومت کردن نیست. اکثر از احزاب، نهاد های اجتماعی مختلف و خصوصا ایچ دی پی و نهاد های اهل تشیع سراسر پاکستان اخطار داده اند، که اگر گورنر راج برداشته شد و حکومت نا اهل و فاسد اسلم ریسانی دوباره برحال شد، آنها به شدت در مقابل آن مقاومت خواهند کرد. این نهاد ها می گویند، که آصف علی زرداری می خواهد یکبار دیگر بخاطر منافع حزبی اش بعد از زدوبند نمودن با احزاب هم ایتلاف اش، که همانا جابجا کردن دست نشانده اش به حیث مسوول حکومت موقت است، ایالت بلوچستان را دوباره به کام افراطیون، غضب کنندگان زمین، اختطاف کنندگان و خلاف کاران بسپارد.

اگرچه بعد از نفاذ گورنر راج، کدام پیشرفت خاصی در رابطه به دستگیری افراطیون مسوول به کشتار هزاره ها صورت نگرفته است، ولی با آنهم چند روزیست که وضعیت داخل شهر کویته اندکی بهتر است. قابل یادآوریست که گورنر راج به درخواست هزاره ها بعد از تحصن و اعتصاب غذای چهار روزه نافذ شد، تا قاتلان مردم هزاره به پنجه قانون سپرده شوند،  ولی متاسفانه در این مورد اقدامی صورت نگرفت. البته نیروهای ایف سی چندین عملیات را بر ضد بلوچ های آزای خواه در این دوران انجام دادند، که این عملیات ها مطابق به خواست هزاره نبود. هزاره ها و نهاد های اهل تشیع خواست شان عملیات دقیق بر ضد لانه های افراطیون مذهبی همچون لشکر جهنگوی و جیش الاسلام  بود، که متاسفانه تا هنوز در این مورد اقدامی صورت نگرفته است. بدون شک تا زمانی که عملیات مشخص بر ضد لانه های امن تروریستان صورت نگیرد، با تبدیل نمودن روپوش نظام کدام تغییری در رابطه به امنیت صورت نخواهد گرفت. هزاره ها خواست شان اینست، که بجای درست نمودن خطوط حفاظتی در اطراف آنها، باید بر ضد تروریستان عملیات تصفیوی صورت بگیرد. 

نفاذ گورنر راج که برای چند روز امنیت نسبی را به وجود آورده بود، اینک در مورد آن گفتگو های جدی در اسلام آباد صورت می گیرد، تا لغو گردد. در صورت لغو شدن آن بدون شک بلوچستان یکبار دیگر دستخوش خشونت هایی جدی خواهد شد. خشونتی های که دود حاصل از آن بیشتر از همه به چشم هزاره ها خواهد رفت.

از طرف دیگر وزیر داخله حکومت مرکزی رحمان ملک طی گفتگویی با رسانه ها سه روز قبل یاد آور شد که با شروع شدن فبروری جنگ های شدیدی در کراچی راه خواهد افتاد. جنگ هایی که طی آن نیروهای نامریی از افراطیون طالب، سپاه صحابه و لشکر جهنگوی استفاده نموده و کراچی را به خاک و خون خواهد کشاند. دیشب نیز در کراچی حمله ای تروریستانه ای در سهراب کوت صورت گرفت و نیز یک موتری که مملو از 300 کیلوگرام مواد منفجره بود کشف شد. بعد از حادثه دیشب رحمان ملک دوباره با ظاهر شدن در مقابل رسانه های یاد آور شد که حادثه های که اتفاق افتاد سر آغاز یک جنگ جدی است، جنگی که کراچی و بلوچستان را در بر گرفته و در نهایت با ساقط شدن حکومت مرکزی پاکستان پیپلر پارتی ختم خواهد شد. امروز تا اینک در کراچی هجده تن به شمول سه تن از علمای اهل تسنن کشته شده اند. وضعیت کراچی خراب است و انگار تروریستان حاکم اند. جالب ترین نکته خشونت کراچی، عملیات آزادانه تروریستان بر نیروهای انتظامی و مراکز پولیس است. در شهری که نیروهای انتظامی خودشان موفق به حفظ امنیت خودشان نشوند، براستی که وضعیت آن بیش از حد وخیم است.

همچنان معین وزرات داخله بلوچستان آقای اکبر حسین درانی دیروز طی بیانیه ای یاد آور شد که چهار نفر انتحاری داخل شهر کویته شده اند، لهذا وی به تمام نیروهای انتظامی دستور داده است، تا همه در حالت آماده باش باشند و جلو انتحاری ها را بگیرند. همچنان قرار اطلاعات به هزاره های نیز طی تماس هایی یادآوری شده است که خودشان نیز از وضعیت شان آگاه و در  رابطه به امنیت شان آماده باشند.

در این نبشته یک نکته را به نقل از حافظ حمدالله یاد آور می شوم. حافظ حمدالله مسوول ایالتی جمعیت علمای اسلام (ف) در کنفرانس مطبوعاتی که دیروز داشت یک نکته جالب را در رابطه به نسل کشی هزاره ها یاد آور شد که قابل تامل است. وی گفت، در زمانی که قرار بود گورنر راج نافذ شود، رییس پولیس شهر به وزیر اعظم و گورنر گفت: "برای پولیس شهر اطلاعات از طرف سازمانهای اطلاعاتی مرکزی داده نمی شود و همچنان زمانی که ما می خواهیم ابزار جدید برای پولیس تهیه کنیم با آن مخالفت می شود." حافظ حمد الله در ادامه گفت، وقتی برای پولیس از طرف سازمانهای اطلاعاتی مرکزی معلومات داده نمیشود و نیز از تجهیز شدن آنها به آلات جدید جلوگیری میشود، پس همه باید بدانند که مسوول کشتار هزاره های کی ها هستند؟

حزب دموکراتیک هزاره نیز طی بیانیه اش به تاریخ 28/1/2013 میلادی، یاد آور شد که انتقال هشت تن از افراطیون بدنام به زندان داخل شهر، اشاره به سوی یک خشونت سازمان داده شده و جدی در کویته است. حزب هزاره در ادامه یاد آور شده است، که انتقال بدنام ترین افراطیون به زندان داخل شهر کویته، این نکته را ظاهر می کند، که بعضی نیروهای نامریی در عقب آنها قرار دارند و آنها نمی خواهند که در کویته جنگ های فرقه گرایانه خاتمه یابد.

زنگ های خطری، که (از رویارویی احزاب شامل ایتلاف حکومت سابق با مخالفان شان و خصوصا نهاد های اهل تشیع و حزب دموکراتیک هزاره در رابطه به گورنر راج به وجود آمده است از یک طرف، آغاز شدن خشونت های شدید در کراچی و بلوچستان از طرف دیگر، همچنان ورود انتحاریون به داخل شهر کویته و انتقال زندانی های افراطی به داخل زندان شهر و نیز فعال شدن دوباره سازمان افراطی جماعت و اهل سنت (سپاه صحابه) به شکل جدی تر) زده شده اند، همه از مواردی اند که باعث نگرانی شدید اقوام ساکن بلوچستان و خصوصا هزاره ها شده است. در رابطه به موارد بالا از همه بیشتر هزاره نگران اند و مستحق نیز می باشند تا نگران باشند، زیرا همانطوری که اشاره رفت هزاره های کویته اکثریت نخبگان شان بدون شک می دانند که چرا نسل کشی میشوند، با کی ها طرف اند و قربانی چه میشوند. البته اگر مستقیما نمی توانند اظهار کنند و یا وارد عمل شوند، شاید مصلحت هایی را در نظر بگیرند و یا هم بخواهند به شکل مدنی با ضیاع کمتر مشکل شانرا حل کنند. به هر حال زنگ های خطری که از آنها تذکر رفت خصوصا برای هزاره های کویته نگرانی های شدیدی را به وجود آورده است، که فقط با احتیاط، تدبیر، هماهنگی بین نیروهای خودی و با احزاب و نمایندگان اقوام دیگر و نیروهای موثر انتظامی میتوان از آن عبور کرد.

 

به امید صلح و امنیت دایمی برای ساکنان شهر کویته

منابع و مآخذ:

۱. روزنامه قدرت و مشرق پاکستان

۲. بیانیه ایچ دی پی و نهادی های اهل تشیع

۳. شبکه تلویزیون جیو

گردآورنده: عبدالله رفیعی

 

 

صفحه نخست  

سفارت و کنسول  

اطـلاعــیه  

سـیاسـت  

مـقـالات  

عـلمی و فـرهـنگی  

عکس و ويديـو  

خـدمات تـلـفـن ارزان  

پیام های تـجاری شـما  

آرشـیو مـطالب  

ارسال مـطالب  

تـذکـر استفاده از سـايت  

در باره مـا  

ارتـباط با مـا  

پيــوند هـا