پـیام های تجاری در این وبسایت

با برکناری اسلم ریسانی, یک خطر برای فعلا برطرف شده است

فهرست

 

با برکناری اسلم ریسانی, یک خطر برای فعلا برطرف شده است

پنجشـنبه 24. 01. 2013

بعد از تحصن و اعتصاب غذای تاریخی هزاره ها در مهرآباد و ساقط شدن حکومت فاسد ایالتی، حد اقل چند روز است که هزاره های در کویته جناره ای را بر دوش شان حمل نکرده اند. تحصن و اعتصاب غذای علمدار رود که در عکس العمل به شهادت بیشتر از صد تن برگزار گردیده بود، در نهایت وزیر اعلی بلوچستان کسی به نام اسلم ریسانی بود را از کاخ استبدادش به زمین زد.

 

     اسلم ریسانی، بدون شک فاسد ترین زمامدار ایالت بلوچستان بود، وی نه تنها با سخنان و عملکرد های مسخره و زننده اش به صورت دوامدار نمک پاشی بر زخمی های هزاره های کویته می کرد، بلکه به احتمال زیاد در تبانی با یک تعداد از وزرا و سازمانهای مافیایی در تلاش مداوم برای غضب زمین ها و دارایی های هزاره های کویته بود. در رابطه به فساد صورت گرفته توسط وی اتهامات زیادی وجود دارد، که بحیت مشت نمونه ای خروار یکی از آنها را میتوان در قالب سخنان رییس ایالتی حزب پاکستان پیپلز پارتی صادق عمرانی دید. صادق عمرانی طی سخنانی افشا کرد، که اسلم ریسانی در نزدیک ریکودیک برای خاندانش شش هزاره ایکر زمین را غضب و داده است و بر علاوه آن در پسنی زمین های مردم غریب را به زور گرفته و به نام خاندانش کرده است... 

     اسلم ریسانی در طول دوران حاکمیت اش که تقریبا پنج سال طول کشید، نه تنها در دست گیری قاتلان هزاره های کویته جدیت بخرچ نداده و همکاری نکرد، بلکه قرار بعضی شواهد در تسهیل و همکاری با آنها نیز متهم بود. با ساقط شدن حاکمیت اسلم ریسانی حد اقل اینک یکی از بازوان دشمنان هزاره های کویته که همانا بازوی غضب دارایی های هزاره ها بود، فلج شده است. با ساقط شدن ریسانی نه تنها هزاره ها نفس راحت کشیدند، بلکه اقوام دیگر نیز شیرینی بین شان تقسیم کردند. اسلم ریسانی در زمانی که هزاره های در کنار جنازه های شان پیر، جوان و طفل، زن و مرد در طول چهار روز در سرمای شدید زمستان تحصن نموده و فریاد عدالت خواهی را سر می دادند، در انگلیس بسر می برد و در پاسخ خبرنگاران می گفت، که  هزاره ها برای چه این قدر نگران اند، من اینبار برای شان دو لاری دستمال کاغذی می فرستم تا برای پاک کردن اشک شان از آن استفاده کنند و دستمال کم نیاورند. 

     به هر حال اسلم ریسانی در طول زمامداری اش با آنکه چندین بار از طرف قوه قضاییه نا اهل شمرده شد نه شرمید و تا حتی زمانی که زنان هزاره پارلمانش را در پاسخ به نیشخند هایش چوری بندان کردند نیز همتی نکرد و فقط بر فساد اش ادامه داد. در نهایت بخاطر سهل انگاری، استبداد، فساد و نا اهلی، حکومت اسلم ریسانی ساقط شد. اگرچه عده ای از وزرای شریک در فسادش اینک نیز با تظاهرات ها و هرتال ها می خواهند حکومت وی را دوباره اعاده کنید، ولی برگشت وی دیگر امکان ناپذیر است. بخاطری که اینبار نه تنها هزاره ها در برابر وی اند، بلکه اکثر احزاب مطرح ملی و مذهبی دیگر بلوچستان نیز از وی به شدت متنفر و در مقابل آن قرار دارند. 

     قابل یادآوریست که اگرچه بعضی اقدامات توسط گورنر فعلی در رابطه به امنیت شهر کویته گرفته شده است، اما اینک نیز هزاره های کویته در رابطه به امنیت آینده شان مطمین نیستند، زیرا هزاره های می دانند که در خط آتش اند و شرایط امنیت شان بدون شک وابسته به شرایط کلی منطقه و استراتیژی های بعضی نهاد های غیر مریی است، ولی با حذف شدن ریسانی حد اقل یکی از دلهره های شان که همانا غضب فوری خانه ها و دارایی های شان بود، فعلا زایل شده است. 

منابع و مآخذ: 

روزنامه قدرت و مشرق

گردآورنده: عبدالله رفیعی

 

 

صفحه نخست  

سفارت و کنسول  

اطـلاعــیه  

سـیاسـت

مـقـالات  

عـلمی و فـرهـنگی  

عکس و ويديـو  

خـدمات تـلـفـن ارزان  

پیام های تـجاری شـما  

آرشـیو مـطالب  

ارسال مـطالب  

تـذکـر استفاده از سـايت  

در باره مـا  

ارتـباط با مـا  

پيــوند هـا