پـیام های تجاری در این وبسایت

نوروز و کویته

فهرست

 

نوروز و کویته

نیا نوروز که کویته شهر خون است -          علم های محبت سرنگون است

نیا نوروز که گل هایم نرویید -                   امید و خوش دلی هایم نرویید

گل و باغچه به خون و خاک رفتهر-            از این جا زندگی ها پاک رفته

دگر سفره و هفت سینی نباشد -                  برای عاشقی دینی نباشد

علم های سیاه شب گرفته -                       دل عالم از این غم تب گرفته

علی آباد، حسین آباد، کرانی -                   دل پرخون و غم های نهانی

کجا می آیی ای نوروز اینجا    -                در این شب ها کجا بود روز اینجا

برو آنجا که آنجا روز باشد -                     تمام روز ها نوروز باشد

دگر اینجا زلیخایی نبینی -                         موسی، صادق و لیلایی نبینی

ببین گهواره اش چه غم گرفته -                 خدا هم ما را دست کم گرفته

گناهم این که مادر بودم اینجا -                   از آن بدتر سیاسر بودم اینجا

نیا نوروز گلاب شاد رفته -                       تمام زندگی بر باد رفته

نیا نوروز که کویته شهر خون است -          علم های محبت سرنگون است

فرهاد زاهدی

 

 

صفحه نخست  

سفارت و کنسول  

اطـلاعــیه  

سـیاسـت  

مـقـالات  

عـلمی و فـرهـنگی  

عکس و ويديـو  

خـدمات تـلـفـن ارزان  

پیام های تـجاری شـما  

آرشـیو مـطالب  

ارسال مـطالب  

تـذکـر استفاده از سـايت  

در باره مـا  

ارتـباط با مـا  

پيــوند هـا