پـیام های تجاری در این وبسایت

انفجار شدید، عامل شهادت و زخمی شدن صد ها تن در هزاره تاون, کرانی رود شد

فهرست

 

ساعتی قبل امروز شنبه ۱۶/۲/۲۰۱۳م، انفجار شدیدی در کرانی رود مارکیت میوه و سبزی فروشی صورت گرفت. انفجار به اندازه ای شدید بود که صدای آن در سراسر کویته شنیده شد. در اثر این انفجار دوکانهای اطراف حادثه به کلی ازبین رفته اند و لیری های و موتر های که از آنجا عبور می کردند، اکثر شان سوخته اند. دروازه ها و کلکین های خانه ها تا ساحه های علی آباد اکثراً تخریب شده و شیشه ها ازبین رفته اند.

در اثر انفجار که تا هنوز مسوولین نتوانتسه اند بفهمند اند که توسط چه صورت گرفته است و فقط احتمال ها وجود دارد، که مواد انفجار کننده توسط لیری، رکشته، موتر، موترسایکل و یا هم تراکتور در ساحه آورده شده و انفجار داده شده است، تعدادی کثیری شهید شده اند. تعداد شهدا را تا هم اینک قرار اطلاعات اولیه نظر به گزارش تلویزیون دنیا ۶۰ تن و تعداد زخمی ها بیشتر از ۱۵۰ تن است. احتمال خیلی زیاد وجود دارد که تعداد شهدا بیشتر از این گردد. در بین شهدا مرد، زن و اطفال وجود دارند.

امروز دقیقا ۳۲ روز است، که از نافذ شدن گورنر راج گذشته است. در حالیکه در جریان گورنر راج در بین بازار شهر اندکی امنیت تامین شده بود، ولی این انفجار باز هم ثابت ساخت که امنیت کلی برای هزاره ها اصلا وجود ندارد.

بعد از انفجار برق ساحه قطع شده است و اینک نیز در تاریکی مطلق جوانان در تلاش اند تا جنازه های احتمالی را از زیر آوارهای خاک بیرون آورند. جوانان هزاره تاون به هیچ کسی اجازه نداده اند که در ساحه بیایند، اعم از پولیس، ایف سی، رسانه و غیره،  بخاطری که از احتمال انفجار بعدی می ترسند و اعتماد شانرا بر دیگران از دست داده اند.

وضع نامناسب است، جوانان سرک های کرانی و بای پاس را مسدود کرده اند و کماکان شلیک های هوایی نیز به گوش می رسد. در شفاخانه ها حالت اضطرار اعلان شده است. بینندگان محترم کویته شما خودتان شدت انفجار، تخریت و خسارات را با دین عکس ها حدس بزنید، ما که قلم و زبان مان از تشریح دقیق عاجز است.

 

صفحه نخست  

سفارت و کنسول  

اطـلاعــیه  

سـیاسـت  

مـقـالات  

عـلمی و فـرهـنگی  

عکس و ويديـو  

خـدمات تـلـفـن ارزان  

پیام های تـجاری شـما  

آرشـیو مـطالب  

ارسال مـطالب  

تـذکـر استفاده از سـايت  

در باره مـا  

ارتـباط با مـا  

پيــوند هـا