پـیام های تجاری در این وبسایت

هزاره های شهر مونیخ آلمان در ارتباط با کشتار هدفمند هزاره های کویته دست به اعتراض زدند.

فهرست

 

هزاره های شهر مونیخ آلمان در ارتباط با کشتار هدفمند هزاره های کویته دست به اعتراض زدند.

مونشن, 28. 02. 2013

امروز پنجشنبه 28. 02. 2013 مردم با احساس و دردمند شهر مونشن آلمان در ارتباط با حادثه ی اخیر کویته  پاکستان  که منجر به شهادت بیش از دوصد نفر انسان بی گناه و جراحت زیادتر از پنجصد تن دیگر گردیده بود دست به تظاهرات و راهپیمائی زدند.

در تظاهرات امروز که صد ها تن از خواهران وبرادران با درد وبا احساس به همراهی کودکان واطفال خورد سالشان شرکت نموده بودند  و با در دست داشتن ده ها پلاکات  و عکسهای از شهدای انفجار کویته پاکستان و حمل نمودند پارچه های  که در آن شعار های مختلف در محکومیت عاملین فاجعه ی اخیر و کشتار سیستیماتک هزاره های کویته پاکستان به زبان آلمانی نوشته  شده بود را حمل میکردند. مسیر تظاهرات امروز که از ساعت 10 صبح از مرکز شهر مونشن (کارل پلاتسز) آغاز شده بود و بطرف ساختمان حکومتی ایالات بایرن تعین شده بود تا در انجا مظاهره کننده ها خواست های شان را مستقیماً با نماینده های حکومت ایالتی و  دولت آلمان مطرح نمایند.

تظاهرات کنندگان در طول مسافت راه که توسط نیرو های امنیتی و پلیس محافظت میشد با سر دادن شعار های مختلف به زبانهای آلمانی و انگلیسی چون: کشتار های هدفمندانه هزاره ها را در پاکستان و افغانستان متوقف کنید و کشتار های سیستیماتیک هزاره کویته پاکستان را متوقف کنید، و خواندن چندین بیانیه و مقاله در ارتباط با حوادث چند سال اخیر کویته پاکستان سر انجام ساعت 11:30 به ساختمان حکومتی آیالات بایرن آلمان رسیدند. و در آنجا خواست های شان را با قرائت بیانیه، مقاله، سخنرانی و سردادن شعار ادامه دادند تا اینکه بعد از مدتی کوتاهی نماینده رسمی رئیس وزرای حکومت آیالتی بایرن آقای دکتر فیشر  در جمع تظاهرات کنندگان حاضر شد و با در دست گرفتن میکرفون گفت با عرض معذورت که رئیس وزرا با خاطر شرکت در جلسه استعفای رهبر کاتولیک جهان بیندکت 16 در واتیکان ایتالیا رفته و تشریف ندارد تا شخصا در جمع شما حاضر میشد ضمن ابراز تائسف نسبت به حوادث کویته پاکستان قول داد که خواسته های ما را که در یک نامه سرگشاده عنوان شده بود شخصاً به استاندار بایرن آقای هورست زیهوفر, صدر اعظم آلمان خانم آنگیلا مرکل و وزیر خارجه آقای گیدو ویسترولِه عملی نمایند و راجع به محتوای آن که عبارت  از جلوی گیری از کشتار سیستیماتیک مردم هزاره در کویته پاکستان و افغانستان و فشار آوردن به حکومت پاکستان تا علیه گروه های تروریستی اقدام جدی کند و اقلیت های مردمی را بیشتر از این قربانی منافع سیاسی خود نکند تحقیق و بررسی نمایند و بعد از مذاکره نماینده های تظاهرات کننده ها با آقای دکتر فیشر و تسلیم نامه ها به ایشان ساعت 12:00 ظهر تظاهرات خاتمه یافت و مردم هم هر کدام بطرف خانه هایشان متفرق شدند.

و در پایان لازم به یاد آوری میبینم که از تلاش های بی ریای تیم تدارکات و سازمان دهندگان این تظاهرات که در یک وقت بسیار کوتا در بخش های مختلف از قبیل دریافت مجوز، تهیه و نصب پلاکاتها، نوشته پارچه ها، پخش اطلاعیه، تهیه و تنظیم مقاله، بیانیه و گزارش تصویری، و سخنرانی از آقایان به ترتیب: باز محمد یوسفی، حاجی نصیر کوهی، اسدالله همکار، اکبر باتوری، حسین شفاهی، جواد نوروزی، عظیم همکار، خانم آرزو اخلاقی، روح الله یوسفی، صمدرسولی، مجتبی میرزائی، محمد یاسین بخشی، سخی زاهدی و همه خواهران و برادران که وقت گذاشتن و وظیفه ی انسانی و وجدانی خود را نسبت به خدا و خون پاک شهدا ادا نمودند تشکر و قدر دانی نمایم.

گزارش :سخی زاهدی

مرکز اسلامی و فرهگی هزاره های آلمان

مونشن, 28. 02. 2013

عکس های از تظاهرات امروز:

 

صفحه نخست  

سفارت و کنسول  

اطـلاعــیه  

سـیاسـت  

مـقـالات  

عـلمی و فـرهـنگی  

عکس و ويديـو  

خـدمات تـلـفـن ارزان  

پیام های تـجاری شـما  

آرشـیو مـطالب  

ارسال مـطالب  

تـذکـر استفاده از سـايت  

در باره مـا  

ارتـباط با مـا  

پيــوند هـا